KOKYBĖS, APLINKOSAUGOS IR DARBO SAUGOS POLITIKA

KOKYBĖS, APLINKOSAUGOS, FSC GAMYBOS GRANDIES IR DARBO SAUGOS POLITIKA

Vizija – būti įmone, gaminančia pakuotes iš gofruotojo kartono, kurti darnią ir saugią aplinką.

FSC vizija –  būti įmone, saugančia pasaulio miškus, atitikti socialinius, ekologinius, ekonominius esamos ir būsimų kartų poreikius ir teises.

Misija – orientuotis į vartotojus, išsiaiškinti ir patenkinti jų poreikius ir lūkesčius. Prisidėti kuriant socialiai atsakingą bendruomenę.

Siekdama užtikrinti aukštą gaminamų gaminių kokybę bei patenkinti klientų poreikius. Įmonė paslaugas teikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais, standartais ir rekomenduojama praktika. Siekia realizuoti socialinį atsakingumą keturiose srityse:

versle, aplinkosaugoje, santykiuose su darbuotojais bei visuomene.

Įmonė nuolat gerina gaminių kokybę reaguodama į besikeičiančius vartotojų poreikius. Tai užtikrinama nuolat tobulindama kokybės sistemą, atitinkančio ISO 9001:2015 sertifikato reikalavimus.

Įmonė užtikrina aukštą gaminamos produkcijos kokybę, garantuoja atsakingą gamybinės žaliavos tiekėjų atranką, gamybos darbus atlieka kokybiškai, siekia mažinti neigiamą įtaką aplinkai.

Įmonės vertybės:

§   Kokybė;

§   Žmogiški santykiai;

§   Darni aplinka.

      Vadovybės įsipareigojimai:

§  Tobulinti gamybos procesus bei darbo organizavimo metodus.

§  Pastoviai skirti dėmesį kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos veiksmingumui gerinti.

§  Dirbti tik su patikimais tiekėjais siekiant, kad jų tiekiamos medžiagos ar paslaugos ir jų darbuotojų darbo sąlygos atitiktų mūsų bendrovės politiką.

§   Laikytis FSC gamybos grandinės standartų visose verslo srityse.

§  Organizuoti darbuotojų teorinius ir praktinius mokymus bei skatinti juos kelti kvalifikaciją, nuolat akcentuojant kiekvieno darbuotojo asmeninę atsakomybę už kokybišką darbą.

§  Nuolat vykdyti nelaimingų atsitikimų bei profesinių ligų prevenciją, taikyti technines naujoves ir pažangias technologijas, įrengti darbo vietas, sudarant saugią darbo aplinką įmonės darbuotojams.

§  Pripažinti darbuotojų nuopelnus, kūrybinę iniciatyvą ir skatinti juos siekti geresnių rezultatų.

Kokybės ir aplinkosaugos politika yra žinoma, suprantama ir vykdoma visuose įmonės lygmenyse.


  UAB „A-PAK“ direktorius                                                                                Andrius Vyšniauskas